تعریف مزارع وب سرور (سرور وب)

مزرعه وب سرور به وب سایتی اشاره می کند که از دو یا چند سرور مستقر در یک مکان برای جابجایی درخواست های کاربر استفاده می کند. آنها از میزبان به نام سایت برای فراهم نمودن یک واسط برای کاربران استفاده می کنند. امروزه، برای سرویس رسانی رسانی به بسیاری از کاربران، بعضاً دهها هزار کاربر همزمان به وب سرورهای مشغول نیاز می باشد. مزارع وب سرور بزرگ از هزاران سرور تشکیل شده و درهر ثانیه میلیون ها درخواست HTTP را جابجا می کنند. این سایت ها به خاطر بار عرضه شده درهم شکسته شده و فراهم کنندگان وب سرویس مجبورند با پیک تقاضا مقابله کنند که بسیار بالاتر از متوسط بار پشتیبانی شده توسط سایت می باشد. درحالیکه عملگرها توانایی جمع آوری آمارهای ترافیک را دارند، هز جزئیات و حجمی، تحلیل آنها را تقریباً غیر ممکن می سازد. در نتیجه، پیش بینی ، نظارت و اندازه گیری عملکرد به شکلی پیچیده نمایش داده شده و یک کامپیوتر توانایی مقابله با درخواست ها ندارد، مهم نیست از چه تعداد دیسک به طور موازی استفاده می شود. زمان های پاسخ کند و آهسته و جستجوی سخت و دشوار، معمول ترین شکایات کاربران اینترنتی می باشند. تحقیق، نیاز به زمان پاسخ سریع را نشان می دهد. زمان پاسخ باید در حدود ۸ ثانیه به عنوان حد توانایی افراد برای حفظ توجه آنها در حین انتظار باشد. برای تعیین این مسئله، کامپیوترهای بیشتری بایستی اضافه گردد. مزارع سرور از دو بخش مهم تشکیل می شوند. بخش اول، Front End و بخش دوم Back End نامیده می شود. برای تحویل درخواست ها به ماشین های فردی مزرعه سرور، به وسیله ای برای پذیرش کل ترافیک ورودی و تخصیص درخواست به ماشین خاص جهت جابجایی نیاز می باشد. این وسایل ، Front End Devices (FEDs) نامیده شده اند، زیرا در جلوی مزرعه سرور قرار داشته و کلیه درخواست ها را پذیرش می کنند. حال مشکل مهمی پدید می آید، در صورت استفاده از ایستگاه کاری مشابه یا PC برای FED، تعداد ماشین های ضمیمه شده در مزرعه سرور به طور نمونه به ده یا کمتر محدود می شود. مهمترین بخش هر مزرعه وب بخشی است که بار ورودی را تخصیص می دهد. این موجودیت، اعزام کننده (Dispatcher) نامیده می شود. به عبارت دیگر، اعزام کننده به عنوان زمان بند کلی مرکزی عمل می کند که کل درخواست ها را دریافت کرده و آنها را میان سرورهای back end مزرعه وب مسیریابی می کند. اعزام کننده از سیاست های زمان بندی مختلفی برای تخصیص بار به گره های وب سرورها استفاده می کند. هر ماشین سرور در مزرعه وب به شکلی منحصر به فرد با یک آدرس خصوصی برای دسترسی شناسایی می شود. 
ارائه شده توسط تیم digigoez